MINITAB

Companion

MonteCarlo

ProcessModel

DataLyzer

SigmaXL

XLSTAT

Analytica

iSpring

 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS

 

 


                                                                 Kezdő lap                                           E-mail: lakat@lkq.hu


Companion szoftver

A Companion® szoftvert a Hat Szigma és Lean projektek menedzselésére használják. A Companion segítséget nyújt a projektek tervezéshez, a munka szervezéshez és a minőségfejlesztés végrehajtásához. A javítási folyamat standardizálásával  támogatja a team munkáját felajánlva több, mint 100 minőségi eszközt a részfeladatok megoldásához. Segítségével az egész Hat Szigma és Lean projekt dokumentálható, nyomon követhető,  így egy helyen megtalálható a projekttel kapcsolatos minden adat, elemzés, következtetés és eredmény. A Companion szolgáltatja a nem matematikai alapú minőségtechnikákat felhasználva a MINITAB® statisztikai szoftvert.

A Companion szoftver tartalmazza a Monte Carlo szimulációt, mely a folyamatok optimalizálásába beviszi a véletlenszerűséget.

Információ:
A Companion szoftver három előző Minitab szoftver továbbfejlesztésének és összevonásának eredménye.

 • Alapszoftver a Minitab Quality Companion, melyet különálló számítógépekre telepítettek (desktop).

 • A Qeystone szoftver tartalmazta a Quality Companion-t (minőségfejlesztő eszközöket, desktop), de az eredményeket már felhőben tárolta.

 • Devize szoftver használta a Monte Carlo szimulációt.

Companion szoftver két változata létezik:

 • Minitab Workspace desktop application: különálló gépekre telepíthető, tartalmazza a projektmenedzselő szoftvert és az eredményeket.

 • Companion by Minitab web application, mely megosztott: számítógépen a projektmenedzselő szoftver, felhőben az eredmények (Dashboard) találhatók.

Mindkét változat tartalmazza a Monte Carlo szimulációt.

Minitab Workspace demo, desktop (30 napig használható) szoftver letölthető innen.

Companion by Minitab demo, webes (30 napig használható) szoftver letölthető innen.

Kik használják a Companion szoftvert? És miért?

 • Lean és Hat Szigma szakemberek (Zöld/Sárga övesek, Feketeövesek, Master Feketeövesek és Bajnokok) dolgoznak a Companion-nal abból a célból, hogy

  • szervezzék és támogassák a projekteket,

  • létrehozzanak minőségfejlesztő eszközöket és az eredményeket dokumentáló űrlapokat,

  • egyetlen projekt fájl tartalmazzon minden – a projekttel kapcsolatos – anyagot,

  • kiválaszthassák, hogy mikor melyik eszközt alkalmazzák. Ebben segítenek a szakemberek által írt Felkészítők (Coache),

  • szabványosítsák a projektek kidolgozását testreszabott adatokkal és egyéni űrlapokkal.

 • A Hat Szigma és Lean résztvevőkön kívül más minőségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek is használhatják a Compnion-t, mert pédául:

  • a felhasználók a hatékony Értékáram Térképezés (Value Stream Mapping) eszközével leírhatják a folyamatok jelenlegi és jövőbeni állapotát és automatikusan számolhatják az összehasonlító adatokat vagy pl. az ütem időt (takt time),

  • a Companion körülbelül 100 "puha" minőségi eszközt (űrlapot) tartalmaz, melyeket speciálisan a minőségjavító projektekre dolgoztak ki,

  • az adatmegosztás lehetővé tesz, hogy egy eszközbe bevitt adatot egy másik eszköz felhasználja újragépelés nélkül.

Companion szoftver minőségfejlesztő eszközei:

 • Project Roadmap (Projekt út-térkép) sablonok: DMAIC, 12-Step, stb.

 • Form Templates (Űrlapok) közül néhány: Project Charter (Projekt alapokmány), FMEA (Hibamód és hatáselemzés), SIPOC-ábra, Gantt-kártya, Projekt Risk Assessment (Projekt kockázatértékelés), Projekt Prioritization Matrix (Projekt priorizációs mátrix), Stakeholder Analysis (Érdekeltek elemzése), és még sok más.

 • Project Today (Projek ma) bemutatja az egész projekt aktuális átfogó összefoglalóját.

 • Value Stream Mapping (Értékáram térképezés) segít a folyamatok áramvonalasításában kiküszöbölve a veszteségeket.

 • Process Map (Folyamat-térkép) tárolja és feltünteti a minőségfejlesztési adatokat.

 • Brainstorming Tools (Ötletroham eszközök): Fishbone (Halszálka-diagram), Idea Map (Ötlet-térkép), CT Tree (Minőségre kritikus fa-diagram), melyek  használják a ragad-meg-dobd (drag-and-drop) technikát.

 • Related Documets (Kapcsolt dokumentumok) opció kapcsolatot teremt, vagy magához csatol bármely dokumentumot.

 • Tasks (Feladatok) opció feladatokat jelöl ki a team-tagoknak.

 • Analysis Capture Tools (Elemzési eszközök) opció a statisztikai eredmények szabványosított dokumentálását teszi lehetővé.

 • Data Sharing (Adatmegosztás) biztosítja, hogy az egyszer bevitt adat megjelenhet a projekt különböző űrlapjain.

 • Y Metrics (Y mérőszám) nyomon követi az eredményeket.

 • Coaches (Felkészítők) útmutatókat tartalmaznak az eszközök használatához.

 • A Companion megengedi, hogy bármely beépített eredeti űrlap testre szabható legyen (Customize).

 • A projektekhez hozzá adhatók testreszabott adatok (Custom Data) és kategóriák (Categories) a fontos projektek nyomon követése céljából.

Értékáramtérképezésről egy bemutató megtekinthető itt.

 

Mi a Companion Dashboard?

 

A Companion by Minitab egyik része a Dashboard a felhőben működik (web application), egy olyan alkalmazás, mely több projektről összesített információkat jelenít meg egy képernyőn.

 

Kik használják a Companion by Minitab Dashboard-ot? És miért?

 • Lean és Hat Szigma szakemberek használják a Companion by Minitab Dashboard-ot azért, hogy

  • hatékonyan nyomon kövessék és szemüket rajta tartsák a fejlesztő projektek előrehaladásán,

  • úgy állítsák be a Companion by Minitab Dashboard képernyőjét, hogy a kívánt információt megkaphassák.

Companion by Minitab Dashboard tartalma:

 • A Dashboard több projekt adatainak összegzett képét szolgáltatja.

 • Nyomon követi az összes helyi és hálózati meghajtókon lévő projektek előrehaladását és eredményeit.

 • Szűri a projekteket, hogy megláthassuk a számunkra érdekes adatokat.

 • A Dashboard közvetlenül nyitja a projekteket.

 • Exportálja az összes projekt adatot - egy sajátos összegző képből  - vagy éppen egy egyedi adatoszlopot.

 • Megjeleníti a testreszabott adatokat valamint a Rich Edit mezőkben tárolt képeket.

 • Idő szerint csoportosítja a testreszabott összegzett pénzügyi adatokat.

 • Könnyen megmutatja a projektek többszörös bemenő adatait (pl. a team tagok névsorát).

 • Dashboard tulajdonságai folyamatosan fejlődnek és elérhetők lesznek a jövőben is.

Nézzünk néhány eszközt:

 

Projekt úttérkép

Project Roadmap

 

Projektmunkát fázisokra bontva szervezi feladatokat, áttekintés adva lépésekről és a felhasznált eszközökről. Az úttérkép testre szabható és alkalmazható bármilyen projekt menedzselésére.

Projekt-alapokmány

Project Charter

Szerződés a vezetőség és a team között sikeres minőségfejlesztés elvégzéséhez. Tartalmazza többek között a célokat, résztvevőket, projekt határokat, az üzleti tervet, stb.

Projekt prioritási mátrix

Projekt Prioritization Matrix

Értékelve a kiválasztandó projekteket segítséget nyújt a legkecsegtetőbb projekt kiválasztásához.

Adatmegosztás

Data Sharing

 

Csak egyszer kell az adatokat bevinni, melyeket több eszköz is felhasznál.

Minden egy fájlban

All-In-One-Project File

Minden projektinformáció - még a nem Companion dokumentumok is - egy fájlban kapnak helyet, lehetőséget adva a gyors hozzáféréshez.

 

Folyamat-térkép

Process Map

Azonosítja és bemutatja a gyártási vagy szolgáltatási tevékenységek sorozatát. Részletes nagyfelbontású folyamat-térkép készíthető, mely tartalmazza a változókat, a folyamat- és lean adatokat.

 

Ötletroham eszközök: halszálka diagram, fa-diagram, ötlet-térkép, ok-hatás diagram

Brainstorming tools: Fishbone, CT Tree, Idea Mapping, Cause and Effect Diagrams

 

Segítségével nagy számú gondolat generálható kihagyva a kritika- és vélemény-nyilvánítást, majd az ötletek strukturáltan bemutathatók. Ötletrohammal összegyűjtött értékes ötletek megjeleníthetők különböző diagramokon.

Ok - hatás mátrix

Cause Effect Matrix

A minőségi jellemző(k)re jelentős (Critical To Quality, CTQ) hatást kifejtő azon tényezők meghatározását szolgálja, melyek számba vehetők a hibamód- és hatáselemzésnél (FMEA) vagy a kísérlettervezésnél (Design of Experiment, DOE).

Hibamód- és hatáselemzés

Failure Modes and Effects Analysis

Lehetővé teszi a potenciális hibák kockázatának elemzését és előfordulásuk valószínűségének minimalizálását.

SIPOC elemzés

Supplier-Input-Process-Output-Customer (SIPOC) Analysis

Az elemzés azonosítja a folyamat elemeit és pontosítja a projekt határait.

 

Hat Szigma tölcsérjelentés

Six Sigma Funel Report

Azonosítja az összes bemenetet (X) és megállapítja, hogy melyik változó kritikus, potenciális vagy kizárt.

 

Görgetett képességjelentés

 Capability Rollup Report

Kiszámítja a kimenetek folyamatképességét több egymás utáni műveleten keresztül felhasználva folytonos és diszkrét adatokat.

 
Értékáram-térkép

Value Stream Map

Anyag és  információ áramlás bemutatása, ahogy a termék vagy szolgáltatás előre halad az értékáramban.

Értékáram-térkép összehasonlítás

Value Strean Map Comparision

Szemlélteti az anyag és információ mozgását a folyamaton keresztül a projekt előtt és után. Kimutatja a javulás mértékét.

 

5S Audit

Értékeli a folyamat feltételeit viszonyítva az 5S legjobb gyakorlatához.

Kumulatív mérőszámok

Cumulative Metrics

Választ kapunk a következő kérdésre: mi a valószínűsége annak, hogy a folyamat nem termel selejtet vagy nem igényel után-munkálatokat?

 

Pugh mátrix

Választ keres arra, hogy számos versenyző megoldás, terv vagy stratégia közül melyik teljesíti legjobban a követelményeket.

 

 

Érdekeltek elemzése

 Stakeholder Analysis

Azonosítja és értékeli a csoportokat és egyéneket, akik hatással vannak a projektre.

 

Projekt-kockázatértékelés

 Project Risk Assessment

Felfedi a potenciális kockázatokat, melyek kapcsolatba vannak a folyamat javításával.

 

 

Projekt pénzügyi elemzése

Project Finanacial Analysis

Megbecsüli a folyamatjavítás révén elérhető megtakarításokat.

Szabályozási terv

Control Plan

Dokumentum arról, hogyan tartsuk fenn a sikeres projekt eredményeit.

 

Felkészítők

Coaches

Hat Szigma szakértők által készítet irányelvek az egyes eszközök használatához.

Elemző űrlapok

Analysis Capture

MINITAB statisztikai elemzéseinek dokumentálására használatos űrlapok.

 

A minőségi eszközök listája megtekinthető itt.

 

A Companion a projektek menedzseléséhez, a matematikai és a nem matematikai statisztikai eszközök használatához u.n. Felkészítőket (Coach) és Űrlapokat (Form) bocsát rendelkezésre internetes kapcsolat révén.

 

Tekintsen meg a Projekt-úttérképről (Project Roadmap) egy példát!

 

Vissza a lap elejére