MINITAB

MTB Companion

MTB Devize

MTB Qeystone

ProcessModel

DataLyzer

SigmaXL

XLSTAT

Analytica

 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS

 

 


                                                                 Kezdő lap                                           E-mail: lakat@lkq.hu


MINITAB Quality Companion szoftver

A Quality Companion® by Minitab szoftvert a Hat Szigma projektek menedzselésére használják. Quality Companion segítséget nyújt a projektek tervezéshez, a munka szervezéshez és a minőségjavítás végrehajtásához. A javítási folyamat standardizálásával  támogatja a team munkáját felajánlva több, mint 100 minőségi eszközt a részfeladatok megoldásához. Segítségével az egész Hat Szigma projekt dokumentálható, nyomon követhető,  így egy helyen megtalálható a projekttel kapcsolatos minden adat, elemzés, következtetés és eredmény. A Quality Companion tartalmazza a nem matematikai alapú minőségtechnikákat kiegészítve így a MINITAB® statisztikai szoftvert.

Értékáramtérképezésről egy bemutató megtekinthető itt.

MINITAB Quality Companion demo (30 napig használható) szoftver letörhető innen.

A Quality Companion-hoz tartozik még két szabadon használható szoftver:

 • Quality Companion Viewer, mely betekintést enged a projektbe  (de nem enged belenyúlni). A Viewer letölthető innen.

 • Quality Companion Dashboard szoftver lehetővé teszi több projekt figyelemmel kísérését és összesített adatainak megtekintését. A Dashboard letölthető innen.

Mi a Quality Companion?

 • Quality Companion egy szoftver

  • tartalmazza a "puha" minőségi eszközök egy átfogó készletét, melyet a Hat Szigma és más minőségfejlesztési projektek segítése céljából hoztak létre.

  • támogatja és vezeti a teameket minőségfejlesztési projektek kidolgozásában kezdettől a befejezésig.

  • használható a MINITAB statisztikai szoftverrel együtt vagy önállóan.

Kik használják a Quality Companion szoftvert? És miért?

 • Lean és Hat Szigma szakemberek (Zöld/Sárga övesek, Feketeövesek, Master Feketeövesek és Bajnokok) dolgoznak a Quality Companion-nal abból a célból, hogy

  • szervezzék és támogassák a projekteket

  • létrehozzanak projekt eszközöket és űrlapokat az egyedi felhasználások során

  • egyetlen projekt fájl tartalmazzon minden – a projekttel kapcsolatos – anyagot

  • kiválaszthassák, hogy mikor melyik eszközt alkalmazzák. Ebben segítenek a szakemberek által írt Felkészítők (Coache)

  • szabványosítsák a projektek kidolgozását testreszabott adatokkal és egyéni űrlapokkal.

 • A Hat Szigma résztvevőkön kívül más minőségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek is használhatják a Quality Compnion-t, mert

  • a felhasználók a hatékony Értékáram Térképezés (Value Stream Mapping) eszközével leírhatják a folyamatok jelenlegi és jövőbeni állapotát és automatikusan számolhatják az összehasonlító adatokat vagy pl. az ütem időt (takt time)

  • a Visio alkalmazás diagramjait behozhatják a Quality Companion projekt-fájlba

  • a Quality Companion körülbelül 100 "puha" minőségi eszközt tartalmaz, melyeket speciálisan a minőségjavító projektekre dolgoztak ki

  • az adatmegosztás lehetővé tesz, hogy egy eszközbe bevitt adatot egy másik eszköz felhasználja újragépelés nélkül

  • a Quality Companion segítségével könnyen készíthetők prezentációk, de exportálhatók is a PowerPoint alkalmazásba egy billentyű lenyomásával.

Quality Companion szoftver tartalma:

 • Project Roadmap (Projekt út-térkép) sablonok: DMAIC, 12-Step.

 • Form Templates (Űrlapok) közül néhány: Project Charter (Projekt alapokmány), FMEA (Hibamód és hatáselemzés), SIPOC-ábra, Gantt-kártya, Projekt Risk Assessment (Projekt kockázatértékelés), Projekt Prioritization Matrix (Projekt priorizációs mátrix), Stakeholder Analysis (Érdekeltek elemzése), és még sok más.

 • Project Today (Projek ma) bemutatja az egész projekt aktuális átfogó összefoglalóját.

 • Value Stream Mapping (Értékáram térképezés) segít a folyamatok áramvonalasításában kiküszöbölve a veszteségeket és értékeket adva a vevő részére.

 • Process Map (Folyamat-térkép) tárolja és feltünteti a minőségfejlesztési adatokat.

 • Brainstorming Tools (Ötletroham eszközök): Fishbone (Halszálka-diagram), Idea Map (Ötlet-térkép), CT Tree (Minőségre kritikus fa-diagram), melyek  használják a ragad-meg-dobd (drag-and-drop) technikát.

 • Related Documets (Kapcsolt dokumentumok) opció kapcsolatot teremt, vagy magához csatol bármely dokumentumot.

 • Team Members (Team-tagok) menüpont importál neveket Outlook fájlból.

 • Tasks (Feladatok) opció feladatokat jelöl ki a team-tagoknak.

 • Quality Companion képes prezentációkat (Presentations) készíteni vagy exportálni a PowerPoint alkalmazásba.

 • Analysis Capture Tools (Elemzési eszközök) opció a statisztikai eredmények szabványosított dokumentálását teszi lehetővé.

 • Data Sharing (Adatmegosztás) biztosítja, hogy az egyszer bevitt adat megjelenhet a projekt különböző űrlapjain.

 • Y Metrics (Y mérőszám) nyomon követi az eredményeket.

 • Coaches (Felkészítők) útmutatókat tartalmaznak az eszközök használatához.

 • A letölthető ingyenes Viewer szoftver lehetővé teszi a projektek megtekintését bárki számára.

 • A Quality Companion megengedi, hogy bármely beépített eredeti űrlap testre szabható legyen (Customize).

 • Importálhatók Visio diagramok (Visio Diagrams) a folyamat-térképek szerkesztéséhez, melyek tartalmazzák az X és Y változókat valamint folyamat és Lean adatokat.

 • A projektekhez hozzá adhatók testreszabott adatok (Custom Data) és kategóriák (Categories) a fontos projektek nyomon követése céljából.

Mi a Quality Companion Dashboard?

 • A Quality Companion Dashboard szoftver

  • egy olyan alkalmazás, mely több projektről információkat jelenít meg egy képernyőn.

  • lehetővé teszi, hogy bárki – Quality Companion szoftver nélkül – megtekinthesse egy vagy több Quality Companion projekt fájt a projektek fejlődésének nyomon követése céljából.

Kik használják a Quality Companion Dashboard szoftvert? És miért?

 • Lean Hat Szigma szakemberek használják a Quality Companion Dashboard azért, hogy

  • hatékonyan nyomon kövessék és szemüket rajta tartsák a fejlesztő projektek előrehaladásán.

  • úgy állítsák be a Quality Companion Dashboard képernyőjét, hogy a kívánt információt megkaphassák.

Quality Companion Dashboard szoftver tartalma:

 • A Dashboard több projekt adatainak összegzett képét szolgáltatja.

 • Web keresővel (IE 7 vagy 8, Firefox) működik.

 • Nyomon követi az összes helyi és hálózati meghajtókon lévő projektek előrehaladását és eredményeit.

 • Szűri a projekteket, hogy megláthassuk a számunkra érdekes adatokat.

 • A Dashboard közvetlenül nyitja a projekteket.

 • Exportálja az összes projekt adatot - egy sajátos összegző képből  - vagy éppen egy egyedi adatoszlopot.

 • Megjeleníti a testreszabott adatokat valamint a Rich Edit mezőkben tárolt képeket.

 • Elmenti a Dashboard Look-in (Betekintő) és Filter (Szűrő) beállításait azért, hogy azok megoszthatók legyenek a munkatársakkal.

 • Idő szerint csoportosítja a testreszabott összegzett pénzügyi adatokat.

 • Könnyen megmutatja a projektek többszörös bemenő adatait (pl. a team tagok névsorát).

 • Dashboard tulajdonságai folyamatosan fejlődnek és elérhetők lesznek a jövőben is.

Nézzünk néhány eszközt:

 

Projekt úttérkép

Project Roadmap

 

Projektmunkát fázisokra bontva szervezi feladatokat, áttekintés adva lépésekről és a felhasznált eszközökről. Az úttérkép testre szabható és alkalmazható bármilyen projekt menedzselésére.

Projekt-alapokmány

Project Charter

Szerződés a vezetőség és a team között sikeres minőségfejlesztés elvégzéséhez. Tartalmazza többek között a célokat, résztvevőket, projekt határokat, az üzleti tervet, stb.

Projekt prioritási mátrix

Projekt Prioritization Matrix

Értékelve a kiválasztandó projekteket segítséget nyújt a legkecsegtetőbb projekt kiválasztásához.

Adatmegosztás

Data Sharing

 

Csak egyszer kell az adatokat bevinni, melyeket több eszköz is felhasznál.

Minden egy fájlban

All-In-One-Project File

Minden projektinformáció - még a nem Companion dokumentumok is - egy fájlban kapnak helyet, lehetőséget adva a gyors hozzáféréshez.

 

Folyamat-térkép

Process Map

Azonosítja és bemutatja a gyártási vagy szolgáltatási tevékenységek sorozatát. Részletes nagyfelbontású folyamat-térkép készíthető, mely tartalmazza a változókat, a folyamat- és lean adatokat.

 

Ötletroham eszközök: halszálka diagram, fa-diagram, ötlet-térkép, ok-hatás diagram

Brainstorming tools: Fishbone, CT Tree, Idea Mapping, Cause and Effect Diagrams

 

Segítségével nagy számú gondolat generálható kihagyva a kritika- és vélemény-nyilvánítás, majd az ötletek strukturáltan bemutathatók. Ötletrohammal összegyűjtött értékes ötletek megjeleníthetők különböző diagramokon.

Ok - hatás mátrix

Cause Effect Matrix

A minőségi jellemző(k)re jelentős (Critical To Quality, CTQ) hatást kifejtő azon tényezők meghatározását szolgálja, melyek számba vehetők a hibamód- és hatáselemzésnél (FMEA) vagy a kísérlettervezésnél (Design of Experiment, DOE).

Hibamód- és hatáselemzés

Failure Modes and Effects Analysis

Lehetővé teszi a potenciális hibák kockázatának elemzését és előfordulásuk valószínűségének minimalizálását.

Szavazás

Balloting

Könnyen meghatározhatók az ötletek elsőbbségi sorrendje egyéni, vagy csoportos szavazással, értékelléssel együtt.

 

SIPOC elemzés

Supplier-Input-Process-Output-Customer (SIPOC) Analysis

Az elemzés azonosítja a folyamat elemeit és pontosítja a projekt határait.

 

Hat Szigma tölcsérjelentés

Six Sigma Funel Report

Azonosítja az összes bemenetet (x) és megállapítja, hogy melyik változó kritikus, potenciális vagy kizárt.

 

Görgetett képességjelentés

 Capability Rollup Report

Kiszámítja a kimenetek folyamatképességét több egymás utáni műveleten keresztül felhasználva folyamatos vagy diszkrét adatokat.

 
Értékáram-térkép

Value Stream Map

Anyag és  információ áramlás bemutatása, ahogy a termék vagy szolgáltatás előre halad az értékáramban.

Értékáram-térkép összehasonlítás

Value Strean Map Comparision

Szemlélteti az anyag és információ mozgását a folyamaton keresztül a projekt előtt és után.

 

5S Audit

Értékeli a folyamat feltételeit viszonyítva az 5S legjobb gyakorlatához.

Kumulatív mérőszámok

 Cumulative Metrics

Választ kapunk a következő kérdésre: mi a valószínűsége annak, hogy a folyamat nem termel selejtet vagy nem igényel után-munkálatokat?

 

Minőség háza mátrix

House of Quality Matrix

Meghatározza, hogy mely kombinációja a vevői és technikai követelményeknek nyújtja a legnagyobb lehetőségeket a termék vagy szolgáltatás javításához.

Pugh mátrix

Választ keres arra, hogy számos versenyző megoldás, terv vagy stratégia közül melyik teljesíti legjobban a követelményeket.

 

 

Érdekeltek elemzése

 Stakeholder Analysis

Azonosítja és értékeli a csoportokat és egyéneket, akik hatással vannak a projektre.

 

Projekt-kockázatértékelés

 Project Risk Assessment

Felfedi a potenciális kockázatokat, melyek kapcsolatba vannak a folyamat javításával.

 

 

Projekt pénzügyi elemzése

Project Finanacial Analysis

Megbecsüli a folyamatjavítás révén elérhető megtakarításokat.

Szabályozási terv

Control Plan

Dokumentum arról, hogyan tartsuk fenn a sikeres projekt eredményeit.

 

Prezentációs menedzser

 Presentation Manager

 

Dinamikus, hatékony prezentációk a Quality Companion segítségével.

 

Felkészítők

Coaches

Hat Szigma szakértők által készítet irányelvek az egyes eszközök használatához.

Elemző űrlapok

Analysis Capture

MINITAB statisztikai elemzéseinek dokumentálására használatos űrlapok.

 

A minőségi eszközök listája megtekinthető itt.

 

A MTB Quality Companion a projektek menedzseléséhez, a matematikai és a nem matematikai statisztikai eszközök használatához u.n. Felkészítőket (Coach) és Űrlapokat (Form) bocsát rendelkezésre.

 

Tekintsen meg a Projekt-úttérképről (Project Roadmap) egy példát!

 

Vissza a lap elejére