MINITAB

Companion

MonteCarlo

ProcessModel
DataLyzer

SigmaXL

XLSTAT

Analytica

iSpring

 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS

 


Kezdő lap                                           E-mail: lakat@lkq.hu


Monte Carlo szimuláció

A Monte Carlo szimulációt a Companion by Minitab szoftver egy menüpontja szolgáltatja. Szakemberek gyakran kerülnek olyan helyzetben, hogy egy termék vagy folyamat nem tudja megfelelően betartani az előírt tűréshatárokat és követelményeket. Ekkor felülvizsgálják a tervezést, megpróbálnak új beállításokat. Ebben segít a Monte Carlo szimuláció, amikor kézen fogva a felhasználót lépésenként elvezet az optimális megoldáshoz, figyelembe véve a véletlenszerűséget.

 

Optimalizálás lépései:

Minitab:

1.     Minitab statisztikai szoftverrel meghatározható a fontos bemenő változókat tartalmazó modell a transzferfüggvénnyel együtt, mely utóbbi kapcsolatot teremt a bemeneti és a kimeneti változók között.

2.     Előzetes tapasztalatok alapján (pl. adatok illeszkedésvizsgálatával) meghatározható a bemenő változókhoz az eloszlások típusa és a hozzátartozó paraméterek (pl. normális eloszlás esetén: várhatóérték és szórás).

3.      Nagyszámú véletlen adat generálása történik - a kiválasztott eloszlásból - mindegyik bemenő változóhoz (szimuláció).

4.      A transzferfüggvény segítségével meghatározásra kerülnek a kimenő adatok és azok eloszlása (Hisztogram).

5.      Tűrés megadásával képességvizsgálat elvégezhető (a jelenlegi helyzetre).

Monte Carlo szimuláció:

6.    Optimalizáláshoz mindegyik bemenő változóhoz megadják a paraméterhatárokat (pl. normális eloszlásnál minimum és maximum várhatóértéket).

7.      Megtörténik az optimalizálás céljának kijelölése (pl. minimális selejt % vagy maximális Ppk-érték).

8.      Nagyszámú véletlen bemenő adat generálása során az optimalizálás iterációval történik. (Iteráció = fokozatos közelítés, egy adott eljárásnak egyre pontosabb értéket adó többszöri megismétlése.)

9.      Devize megadja – mindegyik bemenő változóra - az optimális paraméterértékeket (pl. normális eloszlás esetén a várható értéket) és a hozzátartozó képességvizsgálatot (fejlesztés utáni helyzet).

10. Az optimalizálást az Érzékenységi Elemzés fejezi be, mely megmutatja, hogy a bemenő változók szórásának modusulása hogyan befolyásolja a válaszváltozót (pl. selejt %-ot vagy szórást). Így eldönthető, hogy mely faktort kell szigorú kontroll alatt tartani és melyiket kevésbé.

 

Monte Carlo szimuláció segít megérteni a termékben/folyamatban lévő – véletlen okozta – bizonytalanságot, ezzel szükségtelenné teszi a drága és időrabló kísérletezéseket.

 

 

< Előző lap                    Vissza a lap elejére                    Következő lap >