Megjegyzés: példák a tájékoztatást szolgálják, bemutatják a témakörhöz tartozó feladatok jellegét. A szükséges adatokat MINITAB fájlok tartalmazzák, melyeket - a példamegoldásokkal és magyarázatokkal együtt - a képzésen kapják meg a résztvevők.

Mintavételes ellenőrzés

Általános kérdések

1.   Mi a mintavételes ellenőrzés előnye és hátránya?

2.   Milyen két nagy csoportját ismeri a mintavételes ellenőrzésnek?

3.   Mik az egylépcsős minősítéses mintavételi terv paraméterei és hogyan történik az ellenőrzés?

4.   Hogyan határozzuk meg az átvételi számot, ha ismert a gyártási selejtarány, a mintanagyság és a tétel átvételi
     valószínűsége?

5.   Hogyan származtatjuk a  jelleggörbét és mitől függ a lefutása?

6.   Mondjon példát két- és többlépcsős mintavételes ellenőrzésre.

7.   Hogyan számítjuk ki a kétlépcsős mintavételes ellenőrzés átlagos darabszámát?

8.   Mi a többlépcsős ellenőrzés előnye az egylépcsőssel szemben?

9.   Hogyan történik az utánválogatásos ellenőrzés?

10. Hogyan számítjuk ki az utánválogatásos ellenőrzés kimenő átlagos hibaszintjét és hogyan szerkesztjük meg a
     függvényt?

11. Mitől függ az átlagos kimenő hibaszint határa?

12. Hogyan számítjuk ki az utánválogatásos ellenőrzés átlagos darabszámát? Rajzolja fel a görbét.

13. Mik a minőség védelmének görbéi minősítéses mintavételes ellenőrzésnél?

14. Mik a minőség költségének görbéi minősítéses mintavételes ellenőrzésnél?

15. Mit jelentenek a következő rövidítések: OC, ASN, AOQ, AQOL, ATI?

15. Hogyan képezünk mintákat mintavételes ellenőrzés számára?

stb.

 

Szabványos mintavételes ellenőrzés (ISO 2859, ISO 3951) kérdései

1.   Mit jelent az Átvételi Hibaszint és a Visszautasítási Hibaszint?

2.   Mit jelent a vevő és a gyártó kockázata?

3.   Rajzolja fel a OC görbét és jellegzetes pontjait?

4.   Mi az AQL és a LQ jelentése?

5.   Mire használjuk az AQL-t és a LQ-t?

6.   Mi a mértékegysége az Átvételi Hibaszintnek?

7.   Mik a kiindulási adatok minősítéses mintavételes ellenőrzésnél?

8.   Milyen ellenőrzési fokozatokat ismer és azok miben különböznek egymástól?

9.   Milyen ellenőrzési fajtákat ismer?

10. Mi a különbség a normális, szigorított és enyhített ellenőrzés között?

11. Mik az áttérési szabályok?

stb.

 

Példák mintavételes ellenőrzésre

1.Példa
Minősítéses mintavételes ellenőrzés. Mintavételi terv meghatározása.
Reklám írótollakat 5000 darabos tételekben veszik át. A tételsorozatra megállapított átvételi hibaszint AQL=1.5%. A gyártó kockázata (alfa) 0.05. Egyedi tételre érvényes visszautasítási hibaszint LQ=RQL=LTPD=10%. A vevő kockázata (beta) 0.10. Mekkora legyen a mintanagyság (n) és az átvételi szám (c).
Megtekintés

2.Példa
Minősítéses mintavételes ellenőrzés terveinek összehasonlítása.
Hasonlítsuk össze a következő két mintavételi tervet, ahol a mintanagyságok megegyeznek: n=52, de az átvételi számok különböznek, az egyiknél 0, a másiknál 2.
Megtekintés

3.Példa
Méréses mintavételes ellenőrzés tervének meghatározása.
Csövek átvétele falvastagság szerint történik. Alsó tűréshatár 0.09 cm. Átvételi hibaszint (AQL) 100 ppm (parts per million), visszautasítási hibaszint (LQ) 300 ppm. Gyártó kockázata (alfa) 0.05, a vevő kockázata (beta) 0.1. Tapasztalati szórás értéke: 0.025 cm. Tételnagyság 2500 db. Állapítsuk meg a mintanagyságot (n) és az elfogadási állandót (k).
Megtekintés

4.Példa
Méréses mintavételes tervek összehasonlítása.
Csövek átvétele falvastagság szerint történik. Alsó tűréshatár 0.09 cm. Átvételi hibaszint (AQL) 100 ppm (parts per million), visszautasítási hibaszint (LQ) 300 ppm. Gyártó kockázata (alfa) 0.05, a vevő kockázata (beta) 0.1. Tapasztalati szórás értéke: 0.025 cm. Tételnagyság 2500 db. Az elfogadási állandó (k) 3.55750. Hasonlítsuk össze két mintavételi tervet, ahol a mintanagyság 75 és 104.
Megtekintés

5.Példa
Méréses mintavételes ellenőrzés. Döntéshozatal.
Csövek átvétele falvastagság szerint történik. Alsó tűréshatár 0.09 cm. A tételből 104 mintát vettek, mérési eredmények a munkalapon az első oszlopban találhatók. Az elfogadási állandó (k) 3.55750. Vajon átvehető-e a tétel?
Megtekintés

Vissza az előző lapra