Megjegyzés:  példák a tájékoztatást szolgálják, bemutatják a témakörhöz tartozó feladatok jellegét. A szükséges adatokat MINITAB fájlok tartalmazzák, melyeket - a példamegoldásokkal és magyarázatokkal együtt - a képzésen kapják meg a résztvevők.

Mérőrendszer-elemzéshez példák

1.Példa
R&R vizsgálat. Keresztezett elrendezés.
Három operátor 10 munkadarabot kétszer mér. A tűrésmező szélessége 1,6 mm. A folyamat szórása 0,233 mm. Értékeljük az adatok alapján a mérőrendszert ANOVA módszerrel.
Megtekintés   Megtekintés

2.Példa
R&R vizsgálat. Beágyazott elrendezés.
Három operátor mindegyike 5 különböző alkatrészt (összesen 15 alkatrészt) kétszer megmér. Beágyazott (nested) elrendezésről van szó, tehát a három operátor mindegyikéhez 5 különböző alkatrész tartozik, melyeket kétszer megmérnek. Értékeljük az adatok alapján a mérőrendszert.
Megtekintés   Megtekintés

3.Példa
Linearitás és pontosság.
Öt etalont kiválasztottak, melyek a mérési tartományt átfogják. Egy operátor mindegyik etalont véletlen sorrendben 12-szer megmérte. A mérőrendszer R&R vizsgálata a teljes változékonyságra (6xszórás) 16,5368 értéket adott.
Határozzuk meg a linearitás és a pontosság mérőszámait.
Megtekintés   Dokumentálás

4.Példa
Mérőrendszer-elemzés banki (adminisztratív) folyamatnál.
Három banki tisztviselő hitelkérelmek elbírálását végzi és a döntéseket számítógépbe viszik. Húsz hitelkérelmet véletlen sorrendben mindegyik tisztviselő kétszer megvizsgál. A döntéshozatal idejét mérik. Használjuk az ANOVA módszert. Ugyan azt a kérelmet milyen szórással ítélik meg (ismételhetőség)? A tisztségviselők között mekkora változékonyság tapasztalható (reprodukálhatóság)? Van-e kereszthatás a hitelek és a tisztségviselők között? (forrás:"Non-Traditional MSA with Continuous Data" by Keith M. Bower, M.S. Published on the ASQ Six Sigma Forum website.)
Megtekintés   Megtekintés

5.Példa
Mérőrendszer-analízis, átlag-terjedelemmódszer.
Öt mintát vettek egy gyártási folyamatból. Két operátor mindegyik mintát véletlen sorrendben háromszor megmérte. Értékeljük a mérőrendszert az átlag-terjedelem módszerrel.
Megtekintés  Megtekintés

6.Példa
Mérőrendszer - Futáskártya
Három operátor 10 munkadarabot kétszer mér. Ábrázoljuk a mérési eredményeket a munkadarabok és operátorok függvényében. Mit tapasztalunk?
Megtekintés    Dokumentálás

7.Példa
Méréses mérőeszköz-elemzés (Type 1 Gage Study)
Ugyanazt a munkadarabot többször megmérnek. Értékelhető a ismételhetőség és a pontosság együtt. Mérőeszköz képességi indexei számíthatók. Ekkor alapban a tűrésmező 20%-át veszik figyelembe, mint mérőeszköz tűrésszélességet. Referencia-érték: 12.305 mm. Tűrésmező szélessége: 0.05 mm. Végezzük el a mérőeszközre az elemzést.
Megtekintés

8.Példa
Minősítéses mérőeszköz-elemzés (Attribute Gage Study, Analytic Method)
Egy automata minősítéses (megy – nem megy) mérőeszközt értékelnek. A névleges méretet figyelmen kívül hagyva, az alsó tűréshatár = -0.020, a felső tűréshatár = 0.020.Tíz referenciadarabot készítenek elő, melyek plusz 0.050-től mínusz 0.050-ig, 0.005 lépésekben, különböznek egymástól. A referenciadarabok mindegyikét 20-szor a mérőeszközzel megmérik, az elfogadások számát mindegyik darabnál rögzítik. Határozzuk meg a pontosságot és az ismételhetőséget, valamint hogy a pontosság mérőszáma (Bias) nullától jelentősen eltér-e?
Megtekintés

9.Példa
Bináris minősítéses mérőrendszer-analízis.
A vizsgálat megy/nem megy kaliberrel történik. Két vizsgáló 20 munkadarabot kétszer vizsgál véletlen sorrendben. Kérdés: a két vizsgáló vajon következetesen (ismételhetőség) és helyesen (pontosság) vizsgál-e? Hasonlítsuk össze a két vizsgálót.
Megtekintés  Megtekintés

10.Példa
Ordinális minősítéses mérőrendszer-analízis.
Telefonközpontba rögzített 10 beszélgetést 3 értékelő 2-szer meghallgatta és mindenki értékelte az operátorok beszélgetését. Adható pontszám: 1 - 5. Végezzük el az értékelést.
Megtekintés

11.Példa
Nominális minősítéses mérőrendszer-analízis.
Bankban a három telefonos (Operátor) munkáját értékelik. Mindegyiknek 20 kérdést tesznek fel (1-től 20-ig megjelölve a kérdéseket) véletlen sorrendben, és a válaszokat (A-tól J-ig jelölve) összevetik a helyes válaszokkal (Standard). Végezzük el az értékelést.
Megtekintés

Vissza az előző lapra